dilluns, 15 de desembre de 2008

Alfabet i pronunciació

L'esperanto té 28 fonemes (5 vocals i 23 consonants). S'escriuen mitjançant les vint-i-dos lletres de l'alfabet llatí i dos diacrítics formen sis lletres fixades per Ludwik Lejzer Zamenhof : ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, ŭ.

L'ortografia és perfectament fonològica: cada lletra o grup de lletres representa invariablement un únic fonema. Les lletres q, w, x i y no es fan servir, tret de les expressions matemàtiques i noms "estrangers" no assimilats.

Les 28 lletres de l'alfabet són:

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u ŭ v z

Totes les lletres es pronuncien de manera similar al seu equivalent en minúscula a l'alfabet fonètic internacional (AFI), amb l'excepció de c i les lletres accentuades.

El sistema vocàlic té cinc timbres (a e i o u, que corresponen als mateixos valors del català a e (tancada) i o (tancada) u). No fa distinció en la longitud de les vocals i tampoc no hi ha vocales nasalitzades.

La lletra ŭ és usada només després de vocals (en diftongs).

Quan no es puguin escriure les lletres ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, ŭ es poden reemplaçar per ch, gh, hh, jh, sh, u o cx, gx, hx, jx, sx, ux.

En el vídeo següent es diu el nom de les lletres i com es pronuncien.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada