diumenge, 14 de desembre de 2008

El Festival Inquiet homenatja Joan Monleon / La Festivalo Inquiet omaĝas Joan Monleon-on

Hi ha poques coses més valencianes que Joan Monleon. Un homenot que continua sent una de les figures més populars de la història del cinema valencià, de l'espectacle i de la televisió, que va formar part durant la dècada de 1970 del grup de música folk Els Pavesos, del qual era l'anima mater, que va participar en pel·lícules com El virgo de Visanteta, El vicari d'Olot o Puta misèria i que durant els primers anys de Canal 9 va triomfar amb el mític programa El show de Joan Monleon.

Joan Monleon no és qualsevol cosa. És una icona importantíssima de la història recent del País Valencià. Amb tot, han passat molts anys abans que l'actor rebera un merescut homenatge. Va ser per fi el dia 29 de novembre durant el IV Festival de Cinema en Valencià Inquiet de Picassent.

Monleon va reivindicar la tradició popular del País Valencià fonamentada en autores com Bernat i Baldoví o la comèdia de l'art mediterrània.

Des d'ací vull fer jo també el meu homenatge a Joan Monleon, que per a mi ha sigut sempre com un familiar.


Estas malmultaj aferoj pli valenciaj ol Joan Monleon. Homego kiu daŭre estas unu el la plej popularaj figuroj de la historio de la valencia kino, de la spektaklo kaj de la televido, kiu apartenis dum la sepdeka jardeko al la grupo de muziko folk Els Pavesos, kaj kiu dum la unuaj jaroj de Canal 9 sukcesis kun la mita programo El show de Joan Monleon.

Joan Monleon ne estas kiu ajn. Li estas gravega ikono de la ĵusa historio de Valencilando. Malgraŭ tio, pasis multaj jaroj antaŭ ol la aktoro ricevu meritan omaĝon. Tio estis finfine la tagon 29 de novembro dum la IV Festivalo de Kino en la Valencia Inquiet de Picassent.

Monleon depostulis la popularan tradicion de Valencilando fundamentita sur aŭtoroj kiel Bernat i Baldoví aŭ la mediteranea komedio de l' arto.

De ĉi tie mi ankaŭ volas omaĝi Joan Monleon-on, kiu por mi estis ĉiam kvazaŭ familiano.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada