diumenge, 14 de desembre de 2008

Variants del fonema [s] en valencià / Variantoj de la fonemo [s] en la valencia

La fonètica genuïna valenciana està en perill. La gent cada vegada més tendeix, per influència del castellà, a pronunciar molts fonemes com en aquesta llengua i a bandejar els sons tradicionals del nostre idioma. Si no es posa fre a aquesta tendència, i és cosa difícil, el valencià de les properes generacions serà idèntic al castellà en l'aspecte fonètic, per això cal que ens esforcem a pronunciar bé.

Aquest vídeo explica les diferents pronúncies que hi ha en valencià del fonema [s], el que fem servir en mots com "caixa", "peix" o "eixe". Seria bo que en en Internet poguérem disposar de més materials d'aquesta qualitat per perfeccionar la nostra pronúncia.


La propra valencia fonetiko estas en danĝero. La homoj pli kaj pli emas, pro la influo de la hispana, prononci multajn fonemojn samkiel en tiu ĉi lingvo kaj forlasi la tradiciajn sonojn de nia lingvo. Se oni ne fremdas tiun ĉi inklinon, kaj tio estas vere malfacila afero, la valencia de la estontaj generacioj estos identa kun la hispana en la fonetika aspekto, pro tio ni devas peni bone prononci.

Tiu ĉi video klarigas la malsamajn prononcojn ekzistantaj en la valencia de la fonemo [s], tiu kiu ni utiligas en vortoj kiel "caixa", "peix" aux "eixe". Estu bone se ni havus pliajn materialojn samkvalite por plibonigi nian prononcon.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada